Sezóna 1985


Tenisová škola mládeže:
probíhá organizovaně v oddíle od roku 1981, a to zimním výcvikem tělocvičně v Kníničkách a v létě na dvorcích a u odrazové stěny.

Průběžně absolvuje každým rokem kurz přibližně 20 žáků, z nichž nejnadanější doplňují žákovská družstva.

Do tréninkového procesu se zapojují všichni, kdo mají trenérskou kvalifikaci a vypomáhají jim otcové a matky dětí. Zájem o kurzy je tak velký, že ani z poloviny nelze žádosti uspokojit a limitujícím prvkem pro příjem dalších zájemců je nedostatek ploch, a to jak v tělocvičně, tak i na dvorcích.

O mládež se starají tito trenéři: Petr Lamparter, Pavel Lamparter, Jiří Moravec, František Kaprál, Jan Trkan a Michal Lamparter.

Poděkujme všem a přejme jim, aby z kvantity dokázali vychovat tenistu, jež by dokázal pozvednout úroveň hry v oddíle.

A co si přát k 10.výročí vzniku tenisového oddílu? Hodně talentované mládeže, která bude zapálená pro hru, mládež, která bude ctižádostivá, kluci a děvčata, kteří dokáží použít vlastnosti, získané a potřebné pro vítězství v tenisu, pro běžný život. Lze říci, že oddíl již počáteční problémy překonal, a že je životaschopný natolik, aby se stal vzorným nejen formálně, ale i doopravdy.


Družstva hrála v těchto sestavách:


Dospělí „A” - 3.místo MS I
Michal Lamparter, Veverka, Novotný, Trkan Jan, Čermák, Pavel Lamparter, Trkanová, Stejskalová

Dospělí „B” - 3.místo MS III
Hřebíček, Jakubec, Sagher, Lehocký, Ries, Hanuš, Jana Kusáková, Nejezchlebová, Hřebíčková

Dorost - 6.místo KP - II.třídy
Novotný, Sagher, Hovězák, Jedovnický, Martin Šmerek, Neužil, M.Moravcová, Dokulilová, Hosová, Veselá, Plšková

Žáci „A” - 1.místo MP
Prokeš, Jiří Trkan, Kaprál, Skácel, M.Moravcová, Lapčíková

Žáci „B” - 10.místo ZS
Pánek, Beneš, Táborský, Vaško, Zita, Zavrtálek, K.Moravcová, Brlicová, Skulová, Aduyová


Námi pořádané turnaje:

  • Městský přebor žen
  • Městský okruh starších žákyň

Oddílový přebor 1985:

 

Bystrcký tenisový klub rok 2009

 

Bystrcký tenisový klub rok 2009

 

Bystrcký tenisový klub rok 2009

 

Bystrcký tenisový klub rok 1978