Počátky tenisu v Bystrci

Počátky tenisu v Bystrci lze hledat zhruba kolem roku 1975, kdy skupina místních volejbalových nadšenců s přibývajícím věkem zaměnila volejbalový míč za tenisový, přibrala tenisové rakety, upravila velikost volejbalového dvorce za bystrckou tělocvičnou pro potřebu tenisu a obvykle v neděli se věnovala rekreační tenisové hře.

Za podpory MNV Bystrc se zaktivizovali noví a původní tenisoví fanoušci a vytvořili za 2 roky důstojný stánek tenisu v hodnotě kolem 350 000,- Kčs a odpracovali při výstavbě čtyř tenisových dvorců přes 6000 brigádnických hodin.

Tak byly vytvořeny všechny předpoklady pro vznik nového tenisového oddílu v rámci TJ SOKOL BYSTRC-KNÍNIČKY.

Zájem o tenis v našem oddílu rostl, počet členů brzy dosáhl 60 dospělých a 30 žáků a žákyň. Vzhledem ke stále většímu počtu členů tenisového oddílu bylo nutné zvolit výbor tenisového oddílu, který usměrňoval činnost sportovního dění v tenisovém areálu.


Splnění náročných úkolů se ujali:

  • Miroslav Rojka – předseda
  • Radoslav Kukla – místopředseda
  • Ing. Jiří Herzán – jednatel
  • Marie Burianová – hospodářka
  • Ing. Pavel Lamparter – metodik
  • Mudr. Jiří Schildberger – zdravotník
  • Ing. Jiří Malcher – výstavba
  • Jaroslav Novotný – člen výboru
  • Miroslav Šmerek - člen výboru
  • Ludmila Růžičková – administrativa, kronikářka

 

Bystrcký tenisový klub rok 1985

 

Bystrcký tenisový klub

 

Bystrcký tenisový klub rok 1981