Nacházíte se zde:   Kontakt
  |  Přihlásit se

 

BYSTRCKÝ TENISOVÝ KLUB Brno, z.s.
J. Obrovského 2
635 00 Brno - Bystrc
Mobil: 606 882 767
IČO: 66596874
Email: info@bystrckytenisovyklub.cz
Bankovní spojení : Komerční banka, číslo účtu : 115-2590800217 / 0100


Výkonný výbor BTK - kontakty
Sekce pro členy BTK - vstup je jen po přihlášení;


Otevírací doba:

 •      Letní sezóna:  8.00 - 20.00 hod.
                            od 1.května - 31.října
 •                           (květen, srpen, září): 8.00 –12.00, 13.00 – 20:00 hod.
 •                           (červen, červenec):   8.00 –12.00, 13.00 – 20:30 hod.
 •      Zimní sezóna: 6.00 - 24.00 hod.
                            od 1.listopadu - 15.dubna


Informace a rezervace kurtu

Letní sezóna:  mob. 606 882 767
Zimní sezóna: mob. 606 882 767

 

PROVOZNÍ ŘÁD BYSTRCKÉHO TENISOVÉHO KLUBU Brno, z.s.

Provozní řád 2019

 1 Areál BTK

   Členové a návštěvníci tenisového klubu jsou povinni v tenisovém areálu udržovat pořádek a čistotu v prostorách šaten, klubovny i na       kurtech, respektovat zásady POBZP, zásady slušného chování, vždy dbát pokynů správce areálu a respektovat Provozní řád.

 2 Hraní na kurtech

    Je možné po splnění těchto povinností:
 •     Člen BTK – po zaplacení členských příspěvků
 •     Nečlen - je povinen se vždy PŘED vstupem na dvorec nahlásit u správce a neprodleně po hře uhradit hrací poplatek.

 3 Členství

    Hráč má možnost se stát členem klubu. Avšak pouze za předpokladu, že vyplní přihlášku a Výkonný výbor následně rozhodne o jeho přijetí či nepřijetí.

 Členské příspěvky pro rok 2019
 • Členské příspěvky jsou každoročně splatné k 30.4.
 • V případě zdravotních důvodů, nebo změny bydliště před zahájením letní sezony, lze členské příspěvky vrátit.

Kategorie členů BTK
 • A – dospělí 3.000 Kč
 • A – 16-18-ti let 1.500 Kč
 • A – 10-15 let 800 Kč
 • B – dopolední hraní 2.000 Kč
 • Skříňka - omezený počet 100 Kč

Každý člen BTK obdrží po uhrazení ročních členských příspěvků členskou kartičku, kterou je povinen se prokázat na požádání správce BTK, nebo kteréhokoliv člena výkonného výboru BTK.

4 Hrací poplatek pro nečleny BTK

 • 120 Kč/hod 8:00 – 15:00 hod., všední den
 • 160 Kč/hod 15:00 – 20:00 hod., všední den
 • 140 Kč/hod víkendy a svátky
 • 40 Kč/hod minimální hrací poplatek za osobu

 Člen hrající s nečlenem odpovídá za jeho zapsání před vstupem na dvorec. A následně odpovídá za to, že nečlen ihned po hře uhradí hrací poplatek.

5 Provozní doba

 • duben, květen, srpen a září: 8 –12 hod a 13 – 20:00 hod
 • červen, červenec: do 20:30 hod

6 Informace-komunikace

Výkonný Výbor komunikuje se členy klubu prostřednictvím: e-mailu, nástěnky v klubovně a na webu.

7 Povinnosti hráče

 • Vstup na dvorce je dovolen jen hráčům a to pouze v tenisové obuvi.
 • Ke vstupu i odchodu ze dvorce hráč použije pokud možno nejbližší branku.
 • Tenisté i fanoušci ovládají své chování v souladu s tenisovými pravidly a zvyklostmi.
 • Po hře je každý hráč povinen urovnat povrch kurtu nejprve hrablem a pak zamést. Po úpravě je nutno vrátit použité nářadí na původní místo! Hrabla umístit na určená místa a kartáče nebo desky opřít o plot za kurtem.

8 Pravidla provozu

Dvorce - kropení

 • Po dešti, pokud na kurtech stojí voda, je správce oprávněn provoz areálu uzavřít. Vstup na kurty je pak až do opadnutí vody zakázán. Všechny následné úpravy povrchu lze provádět pouze za přítomnosti správce a podle jeho pokynů.
 • Polední pauza na revitalizaci dvorců 12-13 hod. je plně v režii správce.
 • Při extrémním počasí má správce právo po předchozí domluvě s hráči (nechá je např. dohrát gem, set) přerušit hru po 2 hodinách hraní na 30 minut z důvodu revitalizace dvorce.
 • Člen smí používat jen hadici a to pouze za předpokladu, že dvorec před postříkáním alespoň počeše.
 • Zákaz vstupu do vodárny.
 • POZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU! V případě mrholení, deště, je hra pouze na vlastní nebezpečí. Klouže nejen antuka, ale především lajny.


Klubovna

 • Zákaz kouření, včetně elektronických cigaret.
 • Přísný zákaz vstupu v tenisové obuvi do sprch. K nabrání vody a osvěžení během hry slouží výhradně umyvadla v prostorách WC.
 • Není umožněno skladování košů s míči v žádných prostorách klubovny, tzn. ani v šatnách.
 • Pro úschovu košů lze po domluvě využít prostor “domečku”.
 • Hráč je povinen mít veškeré své věci uvnitř skříňky! (jako jsou boty, ručníky apod.)
 • V prostorách koupelen / sprch / a toalet je ZAKÁZÁNO praní a čištění osobních věcí nebo jakékoliv zbytečné plýtvání vodou.
 • Rovněž je zakázáno nezodpovědné plýtvání energií, jakožto i nabíjení elektrokol (po domluvě za úplatu) vysávání aut apod. Nabíjení mobilů je možné pouze na vlastní odpovědnost.

9 Pravidla obsazování a rezervace dvorců

9.1 Nečleni – obsazování / rezervace

 • Nečlen si může rezervovat kurt č. 5 – 7.
 • Nebo kurt č. 3 – 4, avšak musí hru ukončit do 16 hod.
 • Nečlen (závodní/výkonnostní hráč) může hrát na předních dvorcích pouze za předpokladu, že je alespoň jeden další dvorec volný, pro případ, kdyby přišli členi.

9.2 Členi - obsazování / rezervace

 • Člen si vybírá kurt č. 1-7 sám (vždy v souladu s Rozvrhem Rezervace) a vždy oznámí správci, kam jde.
 • Člen si nemůže rezervovat kurt č. 1-4.
 • Při plném vytížení dvorců je hrací doba pro singl 1 hodina, debl 1,5 hodiny.
 • V případě, že začali hráči na všech dvorcích v přibližně stejnou dobu, uvolňují dvorec ti hráči, z nichž některý je na dvorcích ten den opakovaně.
 • Pozor pravidlo čl. 8.2, bod č. 3. a 4. neplatí, pokud je volno, tzn. není napsána rezervace na kurt č. 5 -7.
 • Člen má vždy přednost hraní, před příchozím nečlenem, který si kurt nerezervoval, tzn. není zapsaný v Rozvrhu Rezervace kurtů.
 • Člen si může rezervovat kurt č. 5-7. V tomto termínu pak nemůže hrát na kurtech č. 1-4 a to ani v případě jejich neobsazenosti!!

10 Ostatní

Dodržování provozního řádu kontroluje správce areálu a členové výkonného výboru BTK. Opakované porušování tohoto provozního řádu může mít za následek dočasné vyloučení z řad členů BTK. Za osobní věci odložené v areálu, v klubovně, šatnách i skříňkách BTK neručí!

    V Brně 23. dubna 2019 


Výbor BTK
Provozní řád BTK v PDF formátu ke stažení zde